»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«

14. December 2022 Komentarji: 0
- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
- Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020
S klikom na logotipe naj se vzpostavi hiperpovezavo na podstran, kjer sledi
Nakup traktorja kolesnika za delo v gozdu
Za traktor kolesnik za delo v gozdu je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije
»Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6.
»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih
proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.
POVZETEK
Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto
gozdarsko mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.
GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija, na kateri živi Klemen, je usmerjena v rejo koz, ovc, krav dojilje, kokoši. Praktično vsi
pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje
različnih vrst dopolnilnih dejavnost: izletniška kmetija, turistična kmetija z nastanitvijo,
izdelava drv ali lesnih sekancev, predelava lesa, predelava mleka, proizvodnja sladoleda in
druge. Glavni vir dohodka prestavlja turistična dejavnost in predelava gozdnih sortimentov.
Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa.
CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
- Večja varnost pri delu v gozdu.
PRIČAKOVANI REZULTATI
- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
- Ohranitev kmetije.
- Bolj varno delo v gozdu.
Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavo
na:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_sl.htm
-

Nakup traktorja kolesnika za delo v gozduZa traktor kolesnik za delo v gozdu je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije»Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6.»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnihproizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.POVZETEKKlemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe vgozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprtogozdarsko mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.GLAVNE DEJAVNOSTIKmetija, na kateri živi Klemen, je usmerjena v rejo koz, ovc, krav dojilje, kokoši. Praktično vsipridelki so prodajo preko turistične dejavnosti. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanjerazličnih vrst dopolnilnih dejavnost: izletniška kmetija, turistična kmetija z nastanitvijo,izdelava drv ali lesnih sekancev, predelava lesa, predelava mleka, proizvodnja sladoleda indruge. Glavni vir dohodka prestavlja turistična dejavnost in predelava gozdnih sortimentov.Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa.
CILJIS sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.- Večja varnost pri delu v gozdu.
PRIČAKOVANI REZULTATI- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.- Ohranitev kmetije.- Bolj varno delo v gozdu.
Vstaviti je potrebno logotipe, ki se nahajajo tukaj: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti
Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavona:
- spletno stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in-

2. Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup gozdarske prikolice z nakladalnikom

Za gozdarsko prikolico je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup

nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za

naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v

gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto

gozdarsko mehanizacijo bo izvajal sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, na kateri živi Klemen, je usmerjena v rejo koz, ovc, krav dojilje, kokoši. Praktično vsi

pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje

različnih vrst dopolnilnih dejavnost: izletniška kmetija, turistična kmetija z nastanitvijo,

izdelava drv ali lesnih sekancev, predelava lesa, predelava mleka, proizvodnja sladoleda in

druge. Glavni vir dohodka prestavlja turistična dejavnost in predelava gozdnih sortimentov.

Kmetija bo povečala obseg sečnje, spravila in predelave lesa v sekance in drva.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

- Večja varnost pri delu v gozdu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

- Ohranitev kmetije.

- Bolj varno delo v gozdu.

Vstaviti je potrebno logotipe, ki se nahajajo tukaj: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-

2014-2020/oznacevanje-aktivnosti

Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavo

na:

- spletno stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020/index_sl.htm) in

- na spletno stran programa razvoja podeželja (https://skp.si/program-razvoja-podezelja-

2014-2020-do-2022)

Projekt- Nakup, namestitev, vgradnja opreme, strojev in naprav iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

29. December 2021 Komentarji: 0

Nakup, namestitev, vgradnja opreme, strojev in naprav iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

POVZETEK

Kmetija leži na višini 1165 m nad znamenitim Matkovim kotom.
Obdelujemo 25,08 ha kmetijskih zemljišč, njiv je le 0,09 ha, ostalo so travniki, pašniki. Gozda je 200 ha. Redimo pestro paleto živali: koze, ovce, krave dojilje, kokoši, osla. Praktično vsi pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti.
Na kmetiji živimo tri generacije. Hrano pridelujemo po ekoloških smernicah.

Ukvarjamo se z vrsto dopolnilnih dejavnosti, glavni sta turizem in predelava kozjega mleka, inv manjši meri predelava lesnih sortimentov.
Zamenjali bomo opremo v kuhinji – zmogljivejši pomivalni stroj, saj je stari že dotrajan in konvektomat z vgrajeno napo za sprotno peko kruha in pekovskih izdelkov, saj je priprava krušne peči zamudna, v poletnih mesecih, ko je največ gostov, pa je tudi prevroče.
Ker se pri izvajanju vseh dejavnosti na kmetiji porabi veliko tople vode, smo se odločili vgraditi toplotno črpalko za pripravo tople vode in tako zmanjšati stroške.
Zadnje čase precej narašča povpraševanje po kolesih. Ker so v okolici kmetije zahtevni tereni za kolesarjenje, smo se odločil za nakup električnih koles, kar bo predstavljajo precejšnjo dodano vrednost ponudbe kmetije.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav:
o pomivalni stroj,
o konvektomat z vgrajeno napo,
o toplotna črpalka.
Nakup električnih koles.

CILJI
Cilji kmetije so:
- kmetijo ohraniti vitalno,
- ohraniti obseg reje GVŽ,
- ustvarjati zadovoljiv dohodek,
- vzgojiti naslednika kmetije,
- slediti trendom prilaganja podnebnim spremembam, prispevati k varovanju in ohranjanju okolja, zmanjšati izpust toplogredni plinov, uvajati inovacije in tako prispevati tudi k horizontalnim ciljem PRP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- dobro počutje gostov,
- povečan prihodek,
- zadovoljni člani družine.

Več informacij:

  • Evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

  • Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/


Misel

Če je pot lahka, hodite morda navzdol. — Neznani avtor

Oblak značk


Skavti na Matkovem

Skavti smo kar redni gostje na Matkovem. Skoraj vsako leto pridemo na to visokogorsko kmetijo. Vedno smo toplo sprejeti. V mesto odidemo navdušeni z mislijo na prihodnje srečanje. V začetku julija v Matkovem kotu taborimo. Ali si je mogoče zamisliti kaj lepšega?

- Aleš Čerin

Translate Page

    Translate to:


Izdelava strani: www.edusatis.si