Projekt- Nakup, namestitev, vgradnja opreme, strojev in naprav iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

29. December 2021 Komentarji: 0

Nakup, namestitev, vgradnja opreme, strojev in naprav iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti za leto 2020

POVZETEK

Kmetija leži na višini 1165 m nad znamenitim Matkovim kotom.
Obdelujemo 25,08 ha kmetijskih zemljišč, njiv je le 0,09 ha, ostalo so travniki, pašniki. Gozda je 200 ha. Redimo pestro paleto živali: koze, ovce, krave dojilje, kokoši, osla. Praktično vsi pridelki so prodajo preko turistične dejavnosti.
Na kmetiji živimo tri generacije. Hrano pridelujemo po ekoloških smernicah.

Ukvarjamo se z vrsto dopolnilnih dejavnosti, glavni sta turizem in predelava kozjega mleka, inv manjši meri predelava lesnih sortimentov.
Zamenjali bomo opremo v kuhinji – zmogljivejši pomivalni stroj, saj je stari že dotrajan in konvektomat z vgrajeno napo za sprotno peko kruha in pekovskih izdelkov, saj je priprava krušne peči zamudna, v poletnih mesecih, ko je največ gostov, pa je tudi prevroče.
Ker se pri izvajanju vseh dejavnosti na kmetiji porabi veliko tople vode, smo se odločili vgraditi toplotno črpalko za pripravo tople vode in tako zmanjšati stroške.
Zadnje čase precej narašča povpraševanje po kolesih. Ker so v okolici kmetije zahtevni tereni za kolesarjenje, smo se odločil za nakup električnih koles, kar bo predstavljajo precejšnjo dodano vrednost ponudbe kmetije.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav:
o pomivalni stroj,
o konvektomat z vgrajeno napo,
o toplotna črpalka.
Nakup električnih koles.

CILJI
Cilji kmetije so:
- kmetijo ohraniti vitalno,
- ohraniti obseg reje GVŽ,
- ustvarjati zadovoljiv dohodek,
- vzgojiti naslednika kmetije,
- slediti trendom prilaganja podnebnim spremembam, prispevati k varovanju in ohranjanju okolja, zmanjšati izpust toplogredni plinov, uvajati inovacije in tako prispevati tudi k horizontalnim ciljem PRP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- dobro počutje gostov,
- povečan prihodek,
- zadovoljni člani družine.

Več informacij:

  • Evropska komisija

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

  • Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/


Misel

Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je: kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. — Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ

Oblak značk


Skavti na Matkovem

Skavti smo kar redni gostje na Matkovem. Skoraj vsako leto pridemo na to visokogorsko kmetijo. Vedno smo toplo sprejeti. V mesto odidemo navdušeni z mislijo na prihodnje srečanje. V začetku julija v Matkovem kotu taborimo. Ali si je mogoče zamisliti kaj lepšega?

- Aleš Čerin

Translate Page

    Translate to:


Izdelava strani: www.edusatis.si