»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«

28. June 2023 Komentarji: 0
»Podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« na spletni strani upravičenca
(kmetija Matk z registrirano dopolnilno dejavnostjo kot upravičenec)
2. Opis podpore
NAZIV AKTIVNOSTI
Za nakup teleskopskega viličarja je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko
predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
2014–2020.
POVZETEK
navesti je potrebno kratek opis bistva projekta, npr. krajši opis naložbe iz poslovnega načrta
/ razloge za izvedbo naložbe / utemeljitev naložbe)
Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto naložbo v teleskopski viličar
bo deloval pri manipulaciji težjih bremen pri delu z lesom in lesnimi proizvodi v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
GLAVNE DEJAVNOSTI
DEjavnosti na kmetiji so pridelava in predelava lesa. Pripravljamo drva za kurjavo in v manjši meri tudi žagamo les. Imamo registrerano tudi dopolnilno dejavnost za predelavo lesa,mleka, in gozdarsko ter turistiočno dejavnost. Viličarja bomo uporabljali pri dopolnilni dejavnosti predelave lesa. Proizvodnji cilji dopolnilnih dejavnosti prispevajo k celotni finančni vzdržnosti naše gospodarske dejavnosti.
Na kmetiji imamo dovoljenje za opravljanje
različnih vrst dopolnilnih dejavnost: , predelava mleka, sečnja lesa, spravilo lesa in
predelava lesa. Kmetija bo del lesa sečnje,  predelala v žaganice   in drva.
CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
- Vzpostavitev gozdno – lesne verige.
PRIČAKOVANI REZULTATI
- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
- Ohranitev kmetije.
- Razvoj proizvodnje žaganic in drv.
Lajšanje fizičnih obremenitev zaposlenih na kmetiji.
Vstaviti je potrebno logotipe, ki se nahajajo tukaj: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-
2020/oznacevanje-aktivnosti
Vzpostaviti je potrebno hiperpovezavo na:
- spletno stran Evropske komisije
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in
- na spletno stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)

Primer za označevanje za aktivnosti iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarsketehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« na spletni strani upravičenca(kmetija z registrirano dopolnilno dejavnostjo kot upravičenec)
1. Postavitev logotipov
Priporočamo, da so na vidnem mestu na naslovni strani navedeni logotip programa razvoja podeželja, EU zastava in zastava Republike Slovenije. Pod logotipi mora biti pripis:- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje- Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (opcijsko – ni obvezno)S klikom na logotipe naj se vzpostavi hiperpovezavo na podstran, kjer sledi podrobnejši opis.
2. Opis podpore NAZIV AKTIVNOSTI Za nakup viličarja upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije2014–2020.POVZETEK Klemen Matk je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto naložbo v teleskopski viličar bo pripravljal lesne sortimente v gozdu v okviru svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI Kmetija, na kateri živi Klemen Matk je usmerjena.  Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje različnih vrst dopolnilnih dejavnost: predelava , predelava mleka, sečnja lesa, spravilo lesa in predelava lesa. Kmetija bo povečala obseg , spravila in predelave lesa v žaganice in drva.

CILJI S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:- Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.- Vzpostavitev gozdno – lesne verige.
PRIČAKOVANI REZULTAT Višji prihodek in dohodek na kmetiji.- Ohranitev kmetije.- Razvoj proizvodnje sekancev in drv. Dobrobit človeka in lajšanje fizične obremenitve dela oseb na kmetiji.


Misel

Uspeh ni nikoli dokončen. — Churchill

Oblak značk


Skavti na Matkovem

Skavti smo kar redni gostje na Matkovem. Skoraj vsako leto pridemo na to visokogorsko kmetijo. Vedno smo toplo sprejeti. V mesto odidemo navdušeni z mislijo na prihodnje srečanje. V začetku julija v Matkovem kotu taborimo. Ali si je mogoče zamisliti kaj lepšega?

- Aleš Čerin

Translate Page

    Translate to:


Izdelava strani: www.edusatis.si