Arhivi značk: naša ovca
Naša ovca in njena volna

Naša ovca in njena volna

Naša ovca in njena volna

Pred nekaj dnevi je v Solčavi svojo predstavitev doživela nova knjiga “Naša ovca in njena volna”. V knjigi so opisi kako so obiskovalci Solčavskega pred časom videli naše kraje, delo ljudi in živali. Predstavljeno je delo z ovcami in volno nekoč in danes. Zapisi večih avtorjev v knjigi združujejo zgodbe s Solčavskega.  V knjigi so ovce, ljudje in izdelki iz volne lepo predstavljeni z lepimi fotografijami in našimi domačimi solčavskimi besedami. Iz knige veje duh domačnosti.

V današnjih tržnih razmerah včasih, izgubljamo voljo do dejavnosti ovčjereje, ki je naše okolje oblikovala in mu dala lepoto. Z vrnitvijo h koreninam se  vrnemo k  sobivanju človeka in ovc na Solčavskem. Odkrijemo, kaj je ovčereja na Solčavskem pomenila ljudem nekoč. Z nekoliko tenkočutnosti začutimo, kaj je tisto kar je pasmo jezersko solčavske pasme ohranilo v najtežjih časih, ki so bili ovčereji popolnoma nenaklonjeni.

V tej knjigi je predstavljen tudi delček našega časa, časa ki ga živimo danes in zdi se mi prav, da ob poplavi informacij, ki za vedno ostanejo izgubljene, ostane nekaj napisanega tudi iz naše dobe. Knjiga je dragocena dediščina našega kraja in upam, da bodo  bralci, ki bodo posegli po knigi ob zgodbah začutili del življenja solčavskega človeka in ovc, s katerim so Solčavani stoletja živeli. Verjamem, da bo knjiga bralcem, ki jo bodo vzeli v roke v veselje in in navdih.