V iskanju dialoga: “Študirani ljudje … Vprašajo te še kaj, poslušajo te pa ne.”

V iskanju dialoga: “Študirani ljudje … Vprašajo te še kaj, poslušajo te pa ne.”

Letos Socialni teden poteka pod naslovom “V iskanju dialoga”. Dialog – dolgo mi je bila beseda precej tuja. Najbrž smo pri nas doma dialogu rekli pogovor. Zdi se mi, da v življenju prihajajo obdobja, ko je potreba po dialogu različna in poteka različno.

Preberite več
Kot kmet imaš močne korenine povezanosti z domovino in zelo težko izskočiš

Kot kmet imaš močne korenine povezanosti z domovino in zelo težko izskočiš

Jesenski čas nas je objel in komaj se bomo ozrli okoli sebe bo zima. Pred dnevi so me povabili k pisanju na temo letošnjega socialnega tedna »Skoči ven!«. Nekaj dni sem razmišljal o tej temi, a nujna opravila, ki morajo biti postorjena na kmetiji, ne dajo časa za sedenje ob računalniku.

Preberite več
Smo rojeni za hlapce ali za gospodarje?

Smo rojeni za hlapce ali za gospodarje?

Prodnik Joža je 1984 zapisal nekaj kratkih spominov o življenju in gospodarjenju na Matkovem pred letom 1940. Zapisi so potrdili moja občutja in gledanje na družbena dogajanja pred vojno in opisovanja kulturnega oziroma razrednega boja s strani nekaterih slovenskih literatov in oblasti. Vedno sem s težavo ponotranjil dela Voranca, tudi Cankarja, ki so skrajno črno [...]

Preberite več
Kmet kaj boš dal?

Kmet kaj boš dal?

UVODNIK v Reviji rejcev cikastega goveda Cikasti zvonček
Klemen Matk, Logarska dolina
Letos so se ob poglobljeni gospodarski krizi zgrnili težki oblaki tudi nad kmetijstvo in podeželje. Kar vrstijo se predlogi vladne strani, kako bi povečali obremenitve našega stanu. V planu je sprememba obdavčitve po katastrskem dohodku, predlagatelji ga želijo dvigniti tudi za 1300 odstotkov. Pred vrati [...]

Preberite več
Zakaj se za-upam?

Zakaj se za-upam?

V okviru letošnjega Socialnega tedna sem razmišljal o zaupanju. Razmere v svetu, posebej pa še v naši državi, človeka postavljajo nenehno na preizkušnjo glede zaupanja v prihodnost. Včasih se zdi, da je upanje utopija, da se stanje ne more izboljšati, vendar je v naše bistvo vgrajena ena posebna “komponenta”, ki v človeku ustvarja upanje in na podlagi izkušenj tudi zaupanje – vero.

Preberite več
Robanov Joža

Robanov Joža

V preteklem letu je TV Slovenija posnela kratek film o življenju Robanovega Joža. Moj str ati Martin Vršnik je bil njegov brat.  Kadar je prišla na obisk teta Štefka, ki je bila v mladosti veliko skupaj z Jožem, je v hiši stekel pogovor o Jožu in o življenju starega očeta, ko je bil še doma, na Rebanim. Kot [...]

Preberite več
Kaj v Sloveniji ne štima?

Kaj v Sloveniji ne štima?

Zakaj se vedno ukvarjamo z brezplodnimi nagajanji in prerekanji? Zakaj je v naši družbi toliko zavisti, življenja po privilegijih, cela veriga raznih odklonov? Zakaj ne moremo speljati voza iz dreka? Kaj bi morali narediti, da se to spremeni? To so vprašanja, ki burijo duhove v današnji Sloveniji.
Vse temelji na odgovornosti in spoštovanju bližnjega. Nekako razumno se mi [...]

Preberite več
Sožitje generacij na gorski kmetiji

Sožitje generacij na gorski kmetiji

Prispevek je nastal v okviru Socialnega tedna z “Kdo daje, kdo prejema?”. Ko pomislim na sodelovanje, na prispevanje k bivanju drug drugega, se moram spomniti na življenje mojih staršev, starih staršev, brata in sester, tet, stricev, sosedov, prijateljev. Delo in preživetje na visokogorski kmetiji, zahteva široko paleto znanja, vloženega truda, razdajanja.

Preberite več
Naša ovca in njena volna

Naša ovca in njena volna

Pred nekaj dnevi je v Solčavi svojo predstavitev doživela nova knjiga “Naša ovca in njena volna”. V knjigi so opisi kako so obiskovalci Solčavskega pred časom videli naše kraje, delo ljudi in živali. Predstavljeno je delo z ovcami in volno nekoč in danes. Zapisi večih avtorjev v knjigi združujejo zgodbe s Solčavskega.

Preberite več
Kako slodelujemo “na pavrih”

Kako slodelujemo “na pavrih”

Če pomislim na slodelovanje, kar hitro najdem precej dobrih primerov, ki uspevajo po naših krajih na Solčavskem.

Preberite več